MUHASEBE VE RAPORLAMA


- Vergi Beyannamelerinin Hazırlanması ve Beyan Edilmesi Hizmeti

Beyannamelerin hazırlanmasına yönelik ilgili vergi hesaplarının sınırlı incelemesini 
kapsamaktadır.

- Muhasebe ve Finansal Raporlama Destek Hizmeti

Tek düzen hesap planının sistematiğinin; hesap sınıfı, hesap grubu, ana hesap detayında 
anlatılması, Her sektördeki şirketin resmi kayıtlarının kontrolü, muhasebenin yürütülmesi 
ve ilgili finansal ve vergisel raporlamalarının yapılmasını kapsamaktadır.

- Muhasebe ve Maliyet Sisteminin Kurulması Hizmeti

Yeni muhasebe yazılımına geçilmesi sürecinde destek verilmesi, faaliyete ve raporlamaya 
uygun hesap planının oluşturulması ve etkin bir maliyet sisteminin oluşturulması gibi 
hizmetleri kapsamaktadır.

- Bordro Hizmeti

-    Bordro üzerindeki mali yükümlülüklerin hesaplanması,
-    Bordro hesaplama sonuçlarının müşteriye raporlanması,
-    Personele ödenecek net tutarların belirlenmesi, ilgili banka talimatının hazırlanması,
-    Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin feshi ile ilgili hakların hesaplanması ve yasal kayıt ve 
     belgelerinin hazırlanması, 
-    SGK yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,