KURUMSAL DANIŞMANLIK / CONSULTING


- Şirket Birleşmeleri, Bölünmeleri ve Hisse Değişimleri

Şirket birleşmeleri hizmetimiz, birleşme sonrası kuruluşların elde edecekleri değerle ilgili 
görüşlerimizi ve taraflara vergi stratejisi hizmetlerini kapsamaktadır. Şirket bölünmeleri, 
devri, hisse değişimi hizmetimiz, ilgili düzenlemeler kapsamında şirketin mali tablolarının 
hazırlanması, esas sözleşmenin hazırlanması, gerekli yasal prosedürlerin planlanması ve 
yürütülmesini kapsamaktadır.

- Yeniden Yapılandırma

Yeniden yapılandırma hizmetlerimiz kapsamında şirketin mevcut durumu analiz edilerek, 
ihtiyaç duyulan alanların yeniden yapılandırılması için iyileştirme önerilerinde bulunmasını 
kapsamaktadır.