DENETİM / AUDIT


- BAĞIMSIZ DENETİM

Yeni Türk Ticaret Kanununa göre Bağımsız Denetim , belirlenen ölçütleri aşan sermaye şirketlerinin tabi olduğu hukuki bir zorunluluktur. Ancak belirlenen ölçütlerin altında kalan sermaye şirketleri için de  Sınırlı Bağımsız Denetim planlanmaktadır. Ofisimiz Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yetkilendirilmiş, konusunda uzman Bağımsız Denetçi kadrosu ile hizmet vermeye hazırdır. 

 

Bu noktada Bağımsız Denetimi yerine getirilmesi gereken bir zorunluluk olarak değil işletme için bir ihtiyaç ve işletmenin sağlıklı yönetsel kararlar vermesine katkıda bulunacak bir gereklilik olarak görmekteyiz. Hizmetlerimizi de bu anlayış ile yerine getirmekteyiz. 

 

- HİLE DENETİMİ

Bu hizmetimizin amacı; hile ve yolsuzlukları ortaya çıkarmak ve önleyici sistemler kurmaya yönelik 

yöntem ve yaklaşımlar konusunda bilgilendirmede bulunmak ve
şirketlerdeki kaynakların kullanımında dikkate alınması gereken olası hile ve yolsuzluk 
durumlarına dikkat çekmektir.

 

- ÖZEL AMAÇLI DENETİM

Müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda özel amaçlı denetimler yapılmaktadır.
Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yasal gerekliliklerin yanısıra, kalite ve verimliliği 
arttırmak  başlıca hedeflerimizdendir.

- İÇ DENETİM

İç denetimin amaçları, karşılaşılan riskler, iç denetim faaliyetlerinin planlanması ve 
koordinasyonunun sağlanmasının yanı sıra iç kontrol sistemlerinin kurulması, 
geliştirilmesi ve denetlenmesi, iş akış prosedürleri, iş tanımları, organizasyon el kitabı, 
yönetmelik ve yönergelerin hazırlanmasını kapsamaktadır.